Priser

Priser för webbproduktion avtalas individuellt per kund och projekt. Timdebitering eller fast projektpris.

För hemsidor används oftast projektpris, för framställningen av sidan, och därefter timkostnad för uppdateringar och underhåll.

Priset för att framställa en enklare hemsida är från cirka 5 000 kr + moms.

Hör gärna av dig för mer information och kostnadsförslag.

Rosenius Media innehar f-skattesedel.