Visa Kontakt 💬 Visa

info@roseniusmedia.se
+46 73 626 33 66

Facebook   Linkedin

Josefs löfte – Musik

<<< Tillbaks

Här finns demoinspelningar. Högerklicka om du vill ladda ner dem.

[Uppdaterad 2014-10-13, 12:34]

Scen 1) Det går för snabbt
Sjungs av: Josef
Sammanhang: Josef har just fått reda på att Maria är med barn
icon-pdf Sångnoter

Scen 1) En stjärna
Sjungs av: Maria, Josef & ensemblen
Sammanhang: Maria har har berättat för Josef att hon är med barn. Josef vet inte vad han ska göra.
icon-pdf Sångnoter

Scen 2) Tryggare kan ingen vara
Sjungs av: änglarna (ensemblen)
Sammanhang:  Josef drömmer om att han får besök av änglar
icon-pdf Sångnoter

Scen 2) Man måste ta ett steg (Demo saknas)
Sjungs av: Josef & Maria
Sammanhang: Josef & Maria har just bestämt sig för att bege sig till Betlehem tillsammans.
icon-pdf Sångnoter

Scen 3) Skatt och fred
Sjungs av:  Folk i Betlehem (Ensemblen)
Sammanhang: Folkbokföring (skattskrivning) i Betlehem där festivalen ”Peace & Tax” pågår.
icon-pdf Sångnoter

Scen 4) Glory, glory, glory!
Sjungs av: Änglarna (Ensemblen)
Sammanhang: Änglarna visar sig för herdarna och berättar om Jesus födelse.
icon-pdf Sångnoter

Scen 5) Jag vet inte vem du är, vers 1
Sjungs av: Josef
Sammanhang: Sitter med det nyfödda Jesusbarnet och sjunger till Gud.
icon-pdf Sångnoter

Scen 6a) Herodes sång
Sjungs av: Herodes
Sammanhang: Herodes har just fått höra om den nyfödde Jesus – en ny kung?!
icon-pdf Sångnoter
icon-pdf Pianonoter

Scen 6c) Jag vet inte vem du är, vers 2-3
Sjungs av: Josef,  Maria &  ensemblen
Sammanhang: De har precis bestämt sig för att åka hem igen.
icon-pdf Sångnoter

Musik- & webbproduktion